ENRU

Çeşmazər Aydın

Çeşmazər Aydın

Çeşmazər Aydın

1987-ci Polşa Respublikasının medalı

1990-cı ildə Qüsursuz Xidmətə görə 3-cü dərəcəli SSSR medalı

2008 ci il Qüsursuz Xidmətə görə 2-ci dərəcəli medal

2008-cil il ASQNin 90 illiyi medalı