ENRU

Xəbərlər

9 Apr

BMTK kitabxanasında yeni kitabların icmalı olundu


Kitab bəşər mədəniyyətinin ən böyük nailiyyətlərindən biridir. Dünya xalqlarının böyük tarixə malik zəngin, rəngarəng kitab mədəniyyəti xəzinəsində Azərbaycanın kitab sərvəti özünəməxsus yer tutur. Elmin, təhsilin, incəsənətin, mədəniyyətin inkişafında və təbliğində kitabın rolu əvəzsizdir. BMTK kitabxanasında hər il olduğu kimi bu  il də yeni kitabların icmalı olundu. Şagirdlər kitablar haqqında maraqlı məlumatlar əldə etdilər və icmal olunmuş kitablardan mütaliə etmək üçün götürdülər. 

"Xəbərlər" bölməsinə qayıtmaq
BMTK kitabxanasında yeni kitabların icmalı olundu