ENRU

Xəbərlər

11 Oct

Интегрированные уроки Русского языка


После знойного лета, наконец, наступила осенняя пора. Начался долгожданный учебный год. Первоклашки с радостью переступили порог нашей школы. И вот уже месяц учёбы пройден. Самый сложный и самый запоминающийся. Столько нового! Столько информации!

А сколько сказок малыши прослушали и изучили… И эти знания помогли им в работе во время СКАЗОЧНОЙ ВИКТОРИНЫ.

Daha ətraflı
Интегрированные уроки Русского языка

27 Sep

Kitabxanaya ekskursiya


Bakı Modern Məktəbinin I sinif şagirdləri ənənəvi olaraq kitabxanaya ekskursiya etdilər. Şagirdlər kitab fondu və kitabxanadan istifadə qaydaları ilə tanış oldular. Ekskursiya zamanı şagirdlərin diqqətini daha çox ensiklopedik nəşrlər çəkdi. Onlar böyük məmnuniyyətlə kitablarla maraqlandılar və bir – biriləri ilə oxuduqları kitablar haqqında danışdılar. Beləliklə birincilər Kitabın – insan tərəfindən ən gözəl ixtira olduğunu öyrəndilər.

Kitabxanaya ekskursiya