ENRU

Quliyeva Şəhla

Quliyeva Şəhla

Quliyeva Şəhla

Tarix
• 1983-cü ildə Xankəndi Universitetin tarix fakultəsini bitirmişdir;
• 1983-cü ildən pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır;
• 2014-cü ildən BMTK-də tarix müəllimi kimi fəaliyyət göstərir;
• 2018 ci ildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Əmri ilə “Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.


Həmmüəlliflik:
Qədim sivilizasiyalar tarixi. Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün dərslikin həmmüəlifidir. 19.12.2003-cü il tarixli 959 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir.
Ümumi tarix. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslikin həmmüəlifidir. 28.04.2015-ci il tarixli 469 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir.