ENRU

Əliyeva Aytən

Əliyeva Aytən

Əliyeva Aytən

İngilis dili
• 1997-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Biologiya fakultəsini bitirmişdir.
• 2004-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin İngilis dili və Ədəbiyyatı fakultəsini bitirmişdir.
• 1997-ci ildən pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.
• 2013-cü ildən BMTK-da pedaqoji fəaliyyət göstərir.