ENRU

Sultanova Nərmin

Sultanova Nərmin

Sultanova Nərmin

Bioloqiya
• 2009-2014 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Biologiya müəllimliyi fakultəsi Bakalavr dərəcəsi
• 2012-ci ildən BMTK – da pedaqoji fəaliyyət göstərir.